64 63 28 28 [email protected]

PRIS OG DRIFTSFORHOLD

Ydelsesbeskrivelser

 

Kerneydelser

 • ​Socialpædagogisk støtte.
 • Støtte i forhold til kontakt til familie og netværk, herunder blandt andet støtte til strukturering af samvær, mulighed for samvær på Golå, transport til samvær indtil barnet/den unge selv kan benytte offentlige transportmidler, afholdelse af to årlige fester for børn/unge og deres familier, mulighed for at afholde konfirmationsfest på Golå.
 • Fritidstilbud. Fritidsnormeringen er indeholdt i Golås tilbud! Vi tilbyder kontingentbetaling og eventuel ledsagelse ved eksterne fritidstilbud. I Golås eget regi, tilbyder vi også en række aktiviteter som f. eks. ridning, cykling, svømning, løb på faste ugedage.
 • Udarbejdelse af statusrapporter: observationsstatus efter ca. 3 måneder på Golå, herefter årlig statusrapport og udskrivningsstatus som afslutning på ophold på Golå.
 • Afholdelse af to årlige møder for relevante samarbejdspartnere: et statusmøde og et opfølgningsmøde.
 • Transport/ledsagelse til eventuelle udredninger eller ekstra bevilgede behandlingsforløb.

​​

Delydelser

 • ​Støttet samvær og ledsagelse ved hjemrejser.
 • Undervisningslignende aktiviteter i forbindelse med manglende skoletilbud i begrænset periode, fx ved indskrivning.
 • Medindlæggelse og efterfølgende rehabilitering i forbindelse med hospitalsindlæggelse.

Socialtilsyn Nord tilsynsrapporter:

​Tilsynsrapport 2022 KLIK HER

Fødevarestyrelsens kontrolrapport :

Smileyordning 2021 KLIK HER

Besøgsrapport fra arbejdstilsynet:

 Besøgsrapport 2020 KLIK HER

Takst pr. døgn

 

Takstniveau og beskrivelse

Voksne/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Børn/døgn

Eks./inkl. 6% moms

GRUNDTAKST

Behov for nogen specialpædagogisk indsats til de fleste opgaver og aktiviteter. Nogen behov for støtte og vejledning, guidning i forbindelse med almindelig daglig livsførelse. Behov for nogen grad af støtte i forbindelse med aktiviteter med andre.

Kr. 2.364/2.506 

Kr. 2.391/2.535

GRUNDTAKST – 1

Behov for specialpædagogisk indsats til en del opgaver og aktiviteter. Nogen behov for støtte og vejledning, guidning i forbindelse med almindelig daglig livsførelse, herunder ledsagelse efter behov. Behov for nogen grad af støtte i forbindelse med aktiviteter med andre

 

 

Kr. 1.906/2020

 

 

 

TILLÆGSNIVEAU 1

Behov for tydelig specialpædagogisk indsats til mange af de daglige opgaver og aktiviteter. Betydelig hjælp, vejledning, guidning og tæt støtte ved aktiviteter med andre.

 Kr. 884/937

 Kr. 878/ 931

TILLÆGSNIVEAU 2

Behov for omfattende specialpædagogisk indsats til de fleste daglige opgaver og aktiviteter. Omfattende hjælp, vejledning, guidning og tæt fysisk støtte ved aktiviteter med andre. Sjældent behov for skærmning.

 

Kr. 1.755/1.860

 

 

Kr. 1.756/1.861

 

TILLÆGSNIVEAU 3

Behov for meget omfattende specialpædagogisk indsats til de fleste daglige opgaver og aktiviteter. Meget omfattende hjælp, vejledning, guidning og tæt fysisk støtte ved aktiviteter med andre. Periodevis behov for skærmning.

Kr. 2.692/2.854

 

Kr. 2.692/2.853

 

Dagtilbud

§103 og §104

Manglende skoletilbud

 

Voksne/døgn

Kr. 760,00

Børn/døgn

Kr. 760,00

Niveauet aftales ved indskrivning.

For alle takstniveauer gælder, at der som udgangspunkt er en vågen nattevagt.

Muligheder for tilkøb

 • Ekstra pædagogisk personale efter konkret vurdering
 • Psykologisk udredning
 • Individuelle terapiforløb og samtaler
 • Transport som ikke er inkluderet i taksten
 • Støtte til familiesamvær på opholdsstedet eller i hjemmet
 • I tilfælde hvor det af sikkerhedsmæssige hensyn er nødvendigt med ekstra personale i begrænset periode, tilkøbes dette, hvis det vurderes, at være løsningen for en kortere periode.
 • Medindlæggelse
Logo Find sociale tilbud

Vi er sponsor for Lykkeliga Silkeborg afdelingen

Logo Lykkeliga

Kontaktinfomation:

​Fonden Team Golå

Mausingvej 11
8600 Silkeborg


Tlf.: 64 63 28 28

E-mail: [email protected]

CVR: 28206658

​Henvendelse vedrørende drift og visitering til forstander  Annette Luther: 29 36 85 77

© 2022 Fonden Team Golå. Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau