64 63 28 28 [email protected]

PRIS OG DRIFTSFORHOLD

Ydelsesbeskrivelser

 

Fonden Team Golå er et socialpædagogisk opholdssted i Silkeborg under Servicelovens §142 stk. 1.

Tilbuddet sigter imod at være ”barndomshjem” for børn og unge, som anbringes udenfor hjemmet for resten af barndommen. Se https://team-golaa.dk/maalgruppe/-beskrivelse og beskrivelse af værdigrundlag.

Kerneydelser

  • ​Socialpædagogisk støtte.
  • Støtte i forhold til kontakt til familie og netværk, herunder blandt andet støtte til strukturering af samvær, mulighed for samvær på Golå, transport til samvær indtil barnet/den unge selv kan benytte offentlige transportmidler, afholdelse af to årlige fester for børn/unge og deres familier, mulighed for at afholde konfirmationsfest på Golå.
  • Fritidstilbud. Fritidsnormeringen er indeholdt i Golås tilbud! Vi tilbyder kontingentbetaling og eventuel ledsagelse ved eksterne fritidstilbud. I Golås eget regi, tilbyder vi også en række aktiviteter som f. eks. ridning, cykling, svømning, løb på faste ugedage.
  • Udarbejdelse af statusrapporter: observationsstatus efter ca. 3 måneder på Golå, herefter årlig statusrapport og udskrivningsstatus som afslutning på ophold på Golå
  • Afholdelse af to årlige møder for relevante samarbejdspartnere: et statusmøde og et opfølgningsmøde.
  • Transport/ledsagelse til eventuelle udredninger eller ekstra bevilgede behandlingsforløb.

​​

Delydelser

  • ​Støttet samvær og ledsagelse ved hjemrejser.
  • Undervisningslignende aktiviteter i forbindelse med manglende skoletilbud i begrænset periode, fx ved indskrivning.
  • Medindlæggelse og efterfølgende rehabilitering i forbindelse med hospitalsindlæggelse.

Socialtilsyn Nords tilsynsrapporter:

​Tilsynsrapport 2019 KLIK HER

 

​Takst pr. måned/døgn

​Under 18 år:            74.559 kr. / 2451 kr.
​18-25 år​:
​Trin 1                         73.662 kr. / 2422 kr.
​Trin 2                         59.406 kr. / 1952 kr.
​Trin 3                         50.712 kr. / 1968 kr.

§103+§104              22.356 kr.

-6% i momsrefusion.  ​Fritidsnormeringen er indeholdt i Golås tilbud.

Vi er sponsor for Lykkeliga Silkeborg afdelingen

Fonden Team Golå

​Vi er et socialpædagogisk opholdssted i Silkeborg samt bosted til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, kognitive vanskeligheder og/eller betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller varig lidelse, og med et intellekt indenfor den nederste del af normalområdet eller forsinket udvikling.

Vi er sponsor for Lykkeliga Silkeborg afdelingen

Kontaktinformation

​Fonden Team Golå

Mausingvej 11
8600 Silkeborg


Tlf.: 64 63 28 28

E-mail: [email protected]

CVR: 28206658

​Henvendelse vedrørende drift og visitering, Annette Tlf.: 29 36 85 77

© 2020 Fonden Team Golå. Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau