64 63 28 28 [email protected]

STU TILBUD

STU-forløb på Fonden Team Golå

Et STU- tilbud omhandler en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for dig, der ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse. Du er ung (16-25 år) og udviklingshæmmet og/eller har særlige behov, kognitivt der gør, at du ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse. Et 3-årigt STU-forløb har til formål at støtte dig, så du vil opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Da det er et afklaringsforløb, vil personalet være obs. på at hjælpe dig videre; enten ud i arbejdslivet med den form for støtte du har behov for, eller ud i et aktiverings-/beskæftigelsesforløb (§103 el. §104).

Golå ligger i en lille landsby, hvor vi aktivt deltager i det lokale byliv. Golå er et lille overskueligt sted, med få mennesker i dagligdagen. Det er en landejendom tæt beliggende ved skov, åbne marker og en lille sø. Vi ligger ca. 8 km fra Silkeborg nær Viborg og Horsens. Der kører bybusser lige uden for døren.

Derudover ligger der 2 mindre byer i en afstand af 4 km, hvor der ligeledes kører bus til og fra.

Rammerne, enten på Golå, eller med Golå som drivkraft:

 • Gartneri (drivhus, pasning af pil og levende hegn som skal beskæres, pasning af højbede og div. krukker)
 • Opstart af en æblelund (plantning, pasning og pleje)
 • Slå græs
 • Vedligeholdelse af stakit/hegnspæle
 • Pasning af heste (muge ud, strigle heste, være tilstede når beslagsmeden kommer, ridning)
 • Cykelværksted (service på cykler, rep. og lapning af dæk)
 • Pedelarbejde (rep. af bygninger, malerarbejde, skiftning af pærer, opsætning af hylder mm.)
 • Rengøringsservice ud i lokalsamfundet (på biblioteket/forsamlingshuset og Kirken i Sinding)
 • Køkkenarbejde alt efter funktionsniveau.

Værdigrundlag:

Trivsel, rummelighed, mangfoldighed og livskvalitet er nøgleord. Vi vægter, at borgeren får et dannelses-/uddannelsesforløb med en meningsfuld hverdag, der på sigt kan give mulighed for at afdække kompetencer i forhold til et fremtidigt aktivt arbejdsliv eller en fremtidig beskæftigelse.

Samhørighed og fællesskabsfølelse er et grundvilkår for alle mennesker uanset livsbetingelser. Dette sættes altid i fokus, som en del af hverdagen i STU-forløbet.

Til dig:

 • STU-forløbet tilrettelægges så det passer til dig, ud fra den støtte du har behov for og så vidt det er muligt, ud fra de ønsker du har.
 • Hvis der er ledige lejligheder, er det muligt at bo på Golå, imens du er i gang med din STU
 • Det forventes at du møder hverdag kl. 8-14.00
 • Du kan blive hentet på Silkeborg st. om morgenen og kørt tilbage dertil, når du har fri.
 • Du kan komme herud og se stedet og tale med de medarbejdere, der skal være sammen med dig.

Til fagfolk

På Golå kan vi tilbyde et STU-tilbud til borger fra 16 år med et lavt kognitivt funktionsniveau.

Som med allerede eksisterende tilbud, bliver STU-forløbet på Golå som udgangspunkt tilrettelagt individuelt ud fra den enkelte borgers behov og ønsker.

STU-forløbet tilbydes i en meget lille enhed, med højest 8 brugere/elever/kollegaer i alt.

I et 3-måneders afklaringsforløb afdækkes det, hvad der passer bedst til borgeren.

Vi kan tilbyde enkeltmands-projekter som implementeres i en i forvejen lille enhed (der aftales en særskilt pris).

Det koster 21.771 kr. pr. måned (-6% momsrefusion)

Der er muligt, med bevilling, at borgeren kan bo på Golå, imens vedkommende er i gang med sin STU. (der er 3 prisniveauer, alt efter støttebehov i bolig/livssituation)

Vi bestræber os på at etablerer samarbejde med virksomheder, der kunne være relevant for borgeren, mhp. praktik el. andet.

Hvis logistikken er en udfordring, tilbyder vi hjælp til transport .

Vi deltager gerne i en faglig dialog inden et evt. samarbejde.

Vi kan tilbyde:

Det vil være muligt periodevis at tilbyde én til én-støtte, alt efter hvilket projekt/udvikling den enkelte borger ønsker at optimere.

 • Afprøvning af selvstændighed i eget liv
 • Bo-træning (kræver borgeren bor på Golå), for eksterne borgere kan det være i samarbejde med det bosted borgeren bor på.
 • Samfundsorientering/kultur (transport, økonomi, bibliotek, besøg på div. museer mhp. På vidensindlæring, “hvad kan jeg gøre hvis jeg får brug for hjælp fra en anden”, etc.)
 • Livskvalitet
 • Aftaler med virksomheder mhp. praktikplads i korte perioder
 • Aftaler med andre uddannelsesinst. v/specifikke opgaver (truckercertifikat, traktorkørekort, computer/It-optimering, etc.)
 • Afdække den enkeltes kompetencer
 • Udarbejde en realistisk målsætning frem til ophør af STU-forløbet (beskæftigelsesmæssigt)
 • Socialtræning i forhold til fællesskaber
 • Medicinering (lægetjek, opfølgningsprocesser, mv.)

Vi er sponsor for Lykkeliga Silkeborg afdelingen

Fonden Team Golå

​Vi er et socialpædagogisk opholdssted i Silkeborg samt bosted til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, kognitive vanskeligheder og/eller betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller varig lidelse, og med et intellekt indenfor den nederste del af normalområdet eller forsinket udvikling.

Vi er sponsor for Lykkeliga Silkeborg afdelingen

Kontaktinformation

​Fonden Team Golå

Mausingvej 11
8600 Silkeborg


Tlf.: 64 63 28 28

E-mail: [email protected]

CVR: 28206658

​Henvendelse vedrørende drift og visitering, Annette Tlf.: 29 36 85 77

© 2020 Fonden Team Golå. Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau