Hvad er et STU-forløb

Et STU-tilbud omhandler en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for dig, der ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse. Du er ung (16-25 år), og er af din sagsbehandler eller konsulent fra jobcentret godkendt til STU. Et 3-årigt STU-forløb har til formål at støtte dig, så du vil opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.
Da det er et afklaringsforløb, vil personalet i samarbejde med ungeguiden og din sagsbehandler være obs. på at hjælpe dig videre; enten ud i arbejdslivet med den form for støtte du har behov for, eller ud i et aktiverings-/beskæftigelsesforløb (§103 el. §104).

Madlavning hos Golå

Værdigrundlag

Trivsel, rummelighed, mangfoldighed og livskvalitet er nøgleord. Vi vægter, at man får et dannelses-/uddannelsesforløb med en meningsfuld hverdag, der på sigt kan give mulighed for at afdække kompetencer i forhold til et fremtidigt aktivt arbejdsliv eller en fremtidig beskæftigelse.
Samhørighed og fællesskabsfølelse er et grundvilkår for alle mennesker uanset livsbetingelser. Det sættes altid i fokus, som en del af hverdagen i STU-forløbet.

Køkkenarbejde hos Golå

Hvad er indholdet på en STU:

På STU bruger vi rammerne enten på Mausingvej eller Kragelundsvinget. Indholdet kan være:

 • `Gartneri` med f.eks.: pasning af træer og levende hegn, som skal beskæres, pasning af højbede og diverse krukker. Slå græs, vedligeholdelse af stakit/hegn.
 • Opstart af en æblelund (plantning, pasning og pleje).
 • Pasning af heste (muge ud, strigle heste, være til stede når beslagsmeden kommer, ridning).
 • Cykelværksted (service på cykler, rep. og lapning af dæk).
 • Pedelarbejde (rep. af bygninger, malerarbejde, skiftning af pærer, opsætning af hylder mm.).
 • Rengøringsservice ud i lokalsamfundet (på biblioteket/forsamlingshuset og Kirken i Sinding).
 • Køkkenarbejde, bagning og madlavning alt efter funktionsniveau.
 • Rengøring og vedligeholdelse af biler og busser.
 • Praktikplads (ud fra ønsker og det der kan lade sig gøre).
 • Bo-træning.
 • Samfundsorientering/kultur (transport, økonomi, bibliotek, besøg på div. museer mhp. på videns indlæring).
 • Skole (fx optimering af enkelt fag, dansk, matematik, m.m.).

Til dig, der ikke bor på Golå

Golå ligger på Mausingvej i landsbyen Sinding, hvor vi aktivt deltager i det lokale byliv. Golå er et lille overskueligt sted bestående af 3 afdelinger på 2 matrikelnumre. Vi er få mennesker i dagligdagen. Den ene er en landejendom tæt beliggende ved skov, åbne marker og en lille sø. Den anden matrikel ligger i Kragelund på Kragelundsvinget og består af to huse. Den ligger i et stille kvarter ud til åbne marker og skov i nærheden. Vi ligger ca. 10 km fra Silkeborg. Der kører bybusser lige uden for døren.

 • STU-forløbet tilrettelægges, så det passer til dig, ud fra den støtte du har behov for og, så vidt det er muligt, ud fra de ønsker du har (se eks. ovenfor).
 • Det forventes, at du møder hver dag kl. 8-14.00.
 • Du kan blive hentet på Silkeborg St. om morgenen og kørt tilbage dertil, når du har fri.
 • Du kan komme herud og se stedet og tale med de medarbejdere, der skal være sammen med dig.
Golå udenfor om vinteren

Til fagfolk

På Golå kan vi tilbyde et STU-tilbud til borgere fra 16 år, som har et lavt kognitivt funktionsniveau.
Som med allerede eksisterende tilbud, bliver STU-forløbet på Golå som udgangspunkt tilrettelagt individuelt ud fra den enkeltes behov og ønsker. STU-forløbet tilbydes i en meget lille enhed, med højst 8 brugere/elever/kollegaer i alt. I et 3-måneders afklaringsforløb afdækkes det, hvad der passer bedst til borgeren.
Vi kan tilbyde enkeltmands-projekter, som implementeres i en i forvejen lille enhed (der aftales en særskilt pris).

Vi deltager gerne i en faglig dialog inden et evt. samarbejde. Vedr. økonomi på en STU.

Vi kan tilbyde:

 • Afprøvning af selvstændighed i eget liv.
 • Bo-træning (kræver borgeren bor på Golå).
 • For eksterne borgere kan det være i samarbejde med det bosted, borgeren bor på.
  “hvad kan jeg gøre, hvis jeg får brug for hjælp fra en anden” osv.
 • Livskvalitet.
 • Aftaler med virksomheder mhp. praktikplads i korte perioder
 • Aftaler med andre uddannelsesinstitutioner v/specifikke opgaver (truckcertifikat, traktorkørekort, computer/It-optimering, etc.).
 • Afdække den enkeltes kompetencer.
 • Udarbejde en realistisk målsætning frem til ophør af STU-forløbet (beskæftigelsesmæssigt).
 • Socialtræning i forhold til fællesskaber.
 • Det vil være muligt periodevis at tilbyde én til én-støtte, alt efter hvilket projekt/udvikling den enkelte borger ønsker at optimere (der aftales en særskilt pris).
 • Hvis logistikken er en udfordring, tilbyder vi hjælp til transport.