64 63 28 28 [email protected]

STU TILBUD

STU-forløb på Fonden Team Golå

Et STU- tilbud omhandler en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for dig, der ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse. Du er ung (16-25 år) og udviklingshæmmet og/eller har særlige behov, kognitivt der gør, at du ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse. Et 3-årigt STU-forløb har til formål at støtte dig, så du vil opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Da det er et afklaringsforløb, vil personalet være obs. på at hjælpe dig videre; enten ud i arbejdslivet med den form for støtte du har behov for, eller ud i et aktiverings-/beskæftigelsesforløb (§103 el. §104).

Golå ligger i en lille landsby, hvor vi aktivt deltager i det lokale byliv. Golå er et lille overskueligt sted, med få mennesker i dagligdagen. Det er en landejendom tæt beliggende ved skov, åbne marker og en lille sø. Vi ligger ca. 8 km fra Silkeborg nær Viborg og Horsens. Der kører bybusser lige uden for døren.

Derudover ligger der 2 mindre byer i en afstand af 4 km, hvor der ligeledes kører bus til og fra.

Rammerne, enten på Golå, eller med Golå som drivkraft:

 • Gartneri (drivhus, pasning af pil og levende hegn som skal beskæres, pasning af højbede og div. krukker)
 • Opstart af en æblelund (plantning, pasning og pleje)
 • Slå græs
 • Vedligeholdelse af stakit/hegnspæle
 • Pasning af heste (muge ud, strigle heste, være tilstede når beslagsmeden kommer, ridning)
 • Cykelværksted (service på cykler, rep. og lapning af dæk)
 • Pedelarbejde (rep. af bygninger, malerarbejde, skiftning af pærer, opsætning af hylder mm.)
 • Rengøringsservice ud i lokalsamfundet (på biblioteket/forsamlingshuset og Kirken i Sinding)
 • Køkkenarbejde alt efter funktionsniveau.

Værdigrundlag:

Trivsel, rummelighed, mangfoldighed og livskvalitet er nøgleord. Vi vægter, at borgeren får et dannelses-/uddannelsesforløb med en meningsfuld hverdag, der på sigt kan give mulighed for at afdække kompetencer i forhold til et fremtidigt aktivt arbejdsliv eller en fremtidig beskæftigelse.

Samhørighed og fællesskabsfølelse er et grundvilkår for alle mennesker uanset livsbetingelser. Dette sættes altid i fokus, som en del af hverdagen i STU-forløbet.

Til dig:

 • STU-forløbet tilrettelægges så det passer til dig, ud fra den støtte du har behov for og så vidt det er muligt, ud fra de ønsker du har.
 • Hvis der er ledige lejligheder, er det muligt at bo på Golå, imens du er i gang med din STU
 • Det forventes at du møder hverdag kl. 8-14.00
 • Du kan blive hentet på Silkeborg st. om morgenen og kørt tilbage dertil, når du har fri.
 • Du kan komme herud og se stedet og tale med de medarbejdere, der skal være sammen med dig.

Til fagfolk

På Golå kan vi tilbyde et STU-tilbud til borger fra 16 år med et lavt kognitivt funktionsniveau.

Som med allerede eksisterende tilbud, bliver STU-forløbet på Golå som udgangspunkt tilrettelagt individuelt ud fra den enkelte borgers behov og ønsker.

STU-forløbet tilbydes i en meget lille enhed, med højest 8 brugere/elever/kollegaer i alt.

I et 3-måneders afklaringsforløb afdækkes det, hvad der passer bedst til borgeren.

Vi kan tilbyde enkeltmands-projekter som implementeres i en i forvejen lille enhed (der aftales en særskilt pris).

Det koster 22.692 kr. pr. måned (-6% momsrefusion)

Der er muligt, med bevilling, at borgeren kan bo på Golå, imens vedkommende er i gang med sin STU. (der er 3 prisniveauer, alt efter støttebehov i bolig/livssituation)

Vi bestræber os på at etablerer samarbejde med virksomheder, der kunne være relevant for borgeren, mhp. praktik el. andet.

Hvis logistikken er en udfordring, tilbyder vi hjælp til transport .

Vi deltager gerne i en faglig dialog inden et evt. samarbejde.

Vi kan tilbyde:

Det vil være muligt periodevis at tilbyde én til én-støtte, alt efter hvilket projekt/udvikling den enkelte borger ønsker at optimere.

 • Afprøvning af selvstændighed i eget liv
 • Bo-træning (kræver borgeren bor på Golå), for eksterne borgere kan det være i samarbejde med det bosted borgeren bor på.
 • Samfundsorientering/kultur (transport, økonomi, bibliotek, besøg på div. museer mhp. på vidensindlæring, “hvad kan jeg gøre hvis jeg får brug for hjælp fra en anden”, etc.)
 • Livskvalitet
 • Aftaler med virksomheder mhp. praktikplads i korte perioder
 • Aftaler med andre uddannelsesinst. v/specifikke opgaver (truckercertifikat, traktorkørekort, computer/It-optimering, etc.)
 • Afdække den enkeltes kompetencer
 • Udarbejde en realistisk målsætning frem til ophør af STU-forløbet (beskæftigelsesmæssigt)
 • Socialtræning i forhold til fællesskaber
 • Medicinering (lægetjek, opfølgningsprocesser, mv.)
Logo Find sociale tilbud

Vi er sponsor for Lykkeliga Silkeborg afdelingen

Logo Lykkeliga

Kontaktinfomation:

​Fonden Team Golå

Mausingvej 11
8600 Silkeborg


Tlf.: 64 63 28 28

E-mail: [email protected]

CVR: 28206658

​Henvendelse vedrørende drift og visitering til forstander  Annette Luther: 29 36 85 77

© 2022 Fonden Team Golå. Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau