Velkommen til

Team Golå

Socialpædagogisk hjem for børn, unge og voksne

Velkommen til Fonden Team Golå

Vi er et socialpædagogisk børne- og ungehjem på landet udenfor Silkeborg, der tilbyder bosted og dagtilbud for børn, unge og voksne i alderen 4-70 år. Vi er godkendt i hht. Socialtilsyn Nord.
Vores målgruppe er borgere med kognitive vanskeligheder, autismespektrum forstyrrelser, ADHD og epilepsi.
Team Golå er fordelt på fire afdelinger, tre bo enheder og et aktivitetstilbud, derudover tilbyder vi også STU-forløb.
På Golå er et aktivt udeliv integreret året rundt. Ride- gå- cykel- og svømmeture er en fast del af hverdag og weekend. Vi har god plads til udeliv med legeområde, bålhytte, heste m.m. Skoven ligger lige ved siden af. Ferierne bruges bl.a. på sommerhusture og skitur.

To personer sidder i sofa og kigger på telefon

Et opholdssted i smukke rammer

Team Golå består af fire afdelinger:

  • Huset er for børn/unge i alderen 4-18 år (5-6 pladser) § 43, stk. 1 nr. 6, og stk. 3
  • Stalden er for unge i alderen 15-26 år (4-5 pladser) § 43, stk. 1 nr. 6, og stk. 3
  • Svinget er for voksne i alderen 18-70 år (2 pladser) § 108
  • Bagsvinget, vores aktivitetstilbud § 103 og § 104 og STU

 

Afdelingerne henvender sig hver især til den enkelte beboers alder og behov. STU forløb er en særlig tilrettelagt uddannelse for borgere, der ikke kan tage en almindelig uddannelse.

Team Golå har eksisteret i 23 år. Vi er et velfunderet tilbud med solid erfaring indenfor børn, unge og voksne med kognitive vanskeligheder, autismespektrum forstyrrelser, epilepsi m.m. Vi visiterer borgere med socioemotionelle problematikker kombineret med en grad af kognitive udfordringer. Vi visiterer børn, unge og voksne i alderen 4-70 år.

Praktiske oplysninger

To personer laver noget kreativt

Ledige pladser

Her kan det ses, i hvilke afdelinger vi har ledige pladser.

Fællesrum hos Golå

Priser

Vores takstniveauer og beskrivelse af indhold og ydelser kan ses her.

To personer spiller brætspil

Årshjul

På årshjulet kan du få et overblik over faste traditioner og aktiviteter m.m.

Aktiviteter og oplevelser på Golå

Her på Golå vægter vi en hverdag med plads til den enkelte med mulighed for fordybelse og fysisk aktivitet. En hverdag som er tilrettelagt og struktureret efter dine ønsker og behov. En struktur med en generel forudsigelighed er vigtig og til gavn for alle på Golå.

Alle på Golå har forskellige udfordringer – de fleste, som bor her har en tilknytningsforstyrrelse, er omsorgssvigtet, har opmærksomhedssforstyrrelse, en autismespektrumforstyrrelse, epilepsi og/eller anden form for udviklingshæmning. Derfor vægter vi højt, at her er plads til forskellighed. Vi forventer, at når du bor på Golå, bidrager du med det, du kan, for at Golå er et dejligt og trygt sted at bo.

To piger ude at ridde