64 63 28 28 [email protected]

MÅLGRUPPE

Et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge med kognitive vanskeligheder Fonden Team Golå

Børn og unge på Golå visiteres typisk med en enestående profil bestående af blandede problematikker og udfordringer, hvilket indsatsen tilrettelægges efter. Vi arbejder ud fra en individuel tilgang, hvor individet og dets unikke profil er i fokus. Vi mener, at alle er forskellige og skal derfor også behandles ud fra disse forskelligheder – hvad enten der eksempelvis er tale om en diagnosticeret problematik med dertilhørende tillægsproblematikker eller udiagnosticerede problematikker med situationsbestemte problematikker. Hvad enten der er tale om tilpasningsproblemer eller konstaterede udviklingsforstyrrelser kombineret med kognitive vanskeligheder.

Visse børn/unge visiteres med forskellige tilpasningsproblematikker– altså problemer med adfærd, kontakt eller trivsel. Disse børn/unge har ofte svigtende motivation, koncentration samt et sporadisk fremmøde ift. skole og aktivitetstilbud. Mange har typisk været anbragt flere gange og har haft en ustabil opvækst med mange brudte relationer bag sig.

​Børn med kognitive vanskeligheder

Andre børn/unge har en negativ identitet, hvilket indebærer negativ selvopfattelse, lav selvtillid samt lavt selvværd.

Personlighedsforstyrrelser som viser sig ved udtalte afvigelser i personlighedens opbygning. De unge vi arbejder med, der har problematikker ift. personlighedsforstyrrelser, har svært ved at tilpasse sig situationer eller andre mennesker (fx ved at tage hensyn), har et unuanceret syn på omverdenen (sort/hvid-tækning) og har generelt en uhensigtsmæssig adfærd ift. interaktion med andre mennesker. Disse børn og unge har ofte problemer med at indgå i sociale fællesskaber. Dette er bl.a. grundet deres grundlæggende evne til at mentalisere (se sig selv udefra og andre indefra) er påvirket. Derudover er evnen til at impulsregulere nedsat, hvilket betyder, at deres evne til at indgå i sociale sammenhænge og længerevarende relationer er hæmmet eller nedsat. Det særlige ved nogle former for personlighedsforstyrrelser er, at personen ikke selv oplever at have vanskeligheder, men, at det i stedet er andre/omgivelserne, der ikke udviser forståelse, empati, imødekommenhed og rummelighed.

Børn/unge der visiteres kan komme fra svære opvækstvilkår – præget af omsorgssvigt og/eller traumatiske begivenheder, hvilket har en lang række problematikker til følge. Disse problematikker omhandler bl.a. den generelle udvikling og trivsel. Mange af de børn og unge vi arbejder med, har gennem deres opvækst haft ustabile opvækstvilkår samt en ustabil skolesituation. Denne (for dem) uoverskuelige tilværelse har som oftest haft en masse konflikter til følge.

 

Børn og unge med autismespektrum forstyrrelser og ADHD i Silkeborg

Visse af de børn og unge vi arbejder med har Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Disse børn fremstår ofte dyssociale, impuls- og behovstyrede og kan virke triste, modløse og vrede på omverdenen. De har ofte en uhensigtsmæssig kontaktform som er konfliktskabende. Disse børn oplever ofte hverdagen som uoverskuelig og problematisk.

På opholdsstedet Fonden Team Golå arbejder vi også med børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser -autismespektrumforstyrrelser og kognitive vanskeligheder. Graden af autismespektrumforstyrrelse vi arbejder med er bredspektret.

Ved gennemgribende udviklingsforstyrrelse er der tale om en medfødt psykisk forstyrrelse, hvor udvikling af socialt samspil og kommunikation afviger, ligesom barnets adfærd og interesser er præget af udtalte gentagne mønstre.

Vi arbejder også med børn og unge med relations- og tilknytningsforstyrrelser hvilket bl.a. medfører udfordringer ift. kontaktform, tilknytning samt sociale kompetencer. Betegnelsen tilknytningsforstyrrelse bruges, hvis barnets kontakt til andre er præget af svær ambivalens, eller hvis barnet har en ukritisk kontakt til fremmede og en mangelfuld tilknytning til moren og andre omsorgspersoner. Relationsproblematikker kan tage mange former. Det kan eksempelvis dreje sig om specifikke relationer, som man oplever som vanskelige. Der kan også være tale om generelle mønstre, hvor der gentages bestemte problematikker og udfordringer i relation til andre.

 

​Børn med Epilepsi i Silkeborg

På opholdsstedet Fonden Team Golå arbejder vi også med børn og unge med epilepsi. Epilepsi er en af de hyppigste neurologiske sygdomme. Det er ikke én sygdom, men en fællesbetegnelse for en række tilstande med forskellige årsager, ytringsformer og prognoser. Fællesnævneren er tilbagevendende epileptiske anfald.

Golå har lang erfaring i arbejdet med epileptikere og samarbejder blandt andet med Epilepsihospitalet Kolonien Filadelfia.

Tilgange og redskaber

På opholdsstedet Fonden Team Golå arbejder vi med miljøets og relationens betydning samt gentagelighed og forudsigelighed. Disse tilgange og redskaber bruges til bevidstgørelse samt ændring af problematiske relations-mønstre, så der kan skabes en større trivsel i samvær med andre.

Hvis du har spørgsmål til vores målgruppe, er du velkommen til at kontakte os.

 

Afgrænsning af målgruppen

Vi arbejder ikke med individer, der har massive misbrugsproblematikker i form af alkohol eller euforiserende stoffer, hvor regulær afvænning er påkrævet over længere tid. Ej heller børn og unge der er præget af psykoser.

Logo Find sociale tilbud

Vi er sponsor for Lykkeliga Silkeborg afdelingen

Logo Lykkeliga

Kontaktinfomation:

​Fonden Team Golå

Mausingvej 11
8600 Silkeborg


Tlf.: 64 63 28 28

E-mail: [email protected]

CVR: 28206658

​Henvendelse vedrørende drift og visitering til forstander  Annette Luther: 29 36 85 77

© 2022 Fonden Team Golå. Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau