Tilsyn

 Det sociale tilsyn af institutionen udføres af Socialtilsyn Nord. Derudover er der forskellige andre instanser, som også har myndighed til at kontrollere, om institutionen drives på forsvarlig vis og inden for lovens rammer.

Det sikrer gennemsigtighed, kvalitet, faglighed og høj etik. Det vil sige kvalitet i det pædagogiske arbejde, driftssikkerhed og tryghed for beboere, pårørende og anbringelsesinstanser.

Velkommen til.

Socialtilsyn Nord tilsynsrapporter

Fødevarestyrelsens kontrolrapport

Arbejdstilsynet

Styrelsen for Patientsikkerhed