Priser

Opholdsbetalingen tager udgangspunkt i en grundtakst. Er der brug for yderligere indsats fremgår gradueringerne nedenfor.

Beskæftigelses/aktivitetstilbud/STU er en fast takst.

Lejlighed hos Golå

Takstniveauer 2024

Takstniveau og beskrivelse

Voksne/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Børn/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Grundtakst

Behov for nogen specialpædagogisk indsats til de fleste opgaver og aktiviteter. Nogen behov for støtte og vejledning, guidning i forbindelse med almindelig daglig livsførelse. Behov for nogen grad af støtte i forbindelse med aktiviteter med andre.

Voksne/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Kr. 2.527/2679

Børn/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Kr. 2.557/2710

Grundtakst 1

Behov for specialpædagogisk indsats til en del opgaver og aktiviteter. Nogen behov for støtte og vejledning, guidning i forbindelse med almindelig daglig livsførelse, herunder ledsagelse efter behov. Behov for nogen grad af støtte i forbindelse med aktiviteter med andre

Voksne/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Kr. 2.038/2160

Tillægsniveau 1

Behov for tydelig specialpædagogisk indsats til mange af de daglige opgaver og aktiviteter. Betydelig hjælp, vejledning, guidning og tæt støtte ved aktiviteter med andre.

Voksne/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Kr. 944/1001

Børn/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Kr. 939/995

Tillægsniveau 2

Behov for omfattende specialpædagogisk indsats til de fleste daglige opgaver og aktiviteter. Omfattende hjælp, vejledning, guidning og tæt fysisk støtte ved aktiviteter med andre. Sjældent behov for skærmning.

Voksne/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Kr. 1.875/1988

Børn/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Kr. 1.876/1989

Tillægsniveau 3

Behov for meget omfattende specialpædagogisk indsats til de fleste daglige opgaver og aktiviteter. Meget omfattende hjælp, vejledning, guidning og tæt fysisk støtte ved aktiviteter med andre. Periodevis behov for skærmning.

Voksne/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Kr. 2.890/3063

Børn/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Kr. 3.834/4064

Dagtilbud

§103, §104 og STU
Manglende skoletilbud

Voksne/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Kr. 24.729/måned

Børn/døgn

Eks./inkl. 6% moms

Kr. 24.729/måned

Kompetencer og mangfoldighed

Som det fremgår af siden hvor personalet præsenteres, favner vi bredt. Personalet her har kompetencer og interessefelter i mange retninger. Ordentlige løsninger med velovervejet pædagogisk tilgang har prioritet. 

Det betyder, at når du indskriver en beboer hos os, er der kort vej til forskellige faggrupper. Vi har hurtig adgang til fx en psykolog, supervision, en mekaniker, en tømrer, færdigheder indenfor friluftsliv, massage, sanselige stimuli, mm.

Vi har en aktiv personalegruppe såvel på job som uden for job.
Der er kreativitet, nysgerrighed på beboerne og lyst til at lære nyt og stor interesse for at være med, når nye tendenser og viden indenfor psykiatri og handicapudvikling opstår.

Snelandskab med heste