64 63 28 28 [email protected]

HUSET 4-18 ÅR

Socialpædagogisk Opholdssted i Silkeborg

For børn og unge med autismespektrum forstyrrelser og kognitive forstyrrelser mm.

§66,1, stk.1, nr.6

 

Huset er stedet du bor, hvis du er mellem 4 og 18 år.

Når du bor i Huset, bor du sammen med 4-5 andre. Du har dit eget værelse og deler bad og toilet med Husets andre beboer (kønsopdelt). Du har selvfølgelig mulighed for at sætte dit eget præg på din hverdag, værelsesindretning, tøj og musiksmag.

I Huset er der altid personale du kan henvende dig til – både dag og nat.

Når du bor hos os, vil du opleve:

​- Du bliver en del af et fællesskab med andre børn og unge.

– Du får en hverdag, hvor du kan trives med din skole, og hvor du kan gå til fritidsaktiviteter og være sammen med dine venner.

​- Du får mulighed for at lære dig selv at kende og øve dig i, hvordan du kan klare dig bedst, når du bliver voksen. Derfor skal du lære, at du har pligter som fx at vaske dit tøj, smøre din madpakke , køkkendag, rengøring af dit værelse, (åbne e-boks når du er 15 år), styre din økonomi, gå til læge og tandlæge, benytte offentlige transportmidler, overholde husregler og være sammen med andre mennesker. Det forventes , at du enten går i skole eller har et aktivitetstilbud – og at du passer det.

– ​Vi hjælper dig med kontakten med din far og mor, plejefamilie, din familie og evt. dine venner derhjemme.

– Vi tager ansvar og passer rigtig godt på dig. Vi deler gode dage og spændende oplevelser med dig, og vi hjælper dig med det, der er svært.

Køkkenet på Team Golå
Køkkenet på Team Golå med god bordplads
Enkeltmandsværelse på Team Golå

​Aktiviteter og oplevelser på Golå

Vi prioriterer at vore børn og unge har sunde interesser og noget fornuftigt at tage sig til i hverdagen.

​Efter din skoledag/aktivitet er slut, tilbyder Golå dig en lang række fritidsaktiviteter. Ridning med pasning af Golås islænderheste, svømning, musik, udeliv med bål – Golå spejder, værksted. Er der det rigtige tilbud i nærmiljøet, er det også muligt at deltage i foreningsliv.

Foruden alm. afslapning og ferie hygge på Golå, tager vi også på både endags udflugter samt ferieture med overnatning. Dette kunne bl.a. være skiferie, campingferie, cykel/rid ferie, storbyferie eller noget helt andet.

I Huset er der også plads til et passende ungdomsliv.

Alle, som bor på Golå, har forskellige udfordringer. Vi vægter derfor højt, at her er plads til forskellighed. Vi forventer, at når du bor på Golå, gør du dit bedste for at være med til at sikre, at Golå er et dejligt og trygt sted at bo. Der bliver ofte spillet et spil kort, spillet på guitar, spillet UNO, gået en tur og tegnet .

Vi vægter en hverdag med plads til den enkelte og med mulighed for fordybelse og for fysisk aktivitet. En hverdag som er tilrettelagt og struktureret efter dine ønsker og behov.

Lommepenge

·​ Alle anbragte beboere på Golå modtager lommepenge ift. Kl’s vejledende satser jfr. taksttabel.

·​ Lommepengene overføres til barnets/den unges konto eller udbetales kontant alt efter behov.

Beklædning og tøjpenge

·​ Alle anbragte beboere på Golå modtager beklædningspenge ift. Kl’s vejledende satser jfr. taksttabel.

·​ Tøjpenge overføres til barnets/den unges konto eller udbetales kontant alt efter behov.

  Pædagogen skal sikre, at beboerens midler til indkøb af beklædning anvendes til formålet.

  Stedet påtager sig Intet erstatningsansvar for kontanter eller andre værdimidler.

  Oprettede konto i Jyske Bank til opsparing.

Tilbagehold og administration af beboer midler

​Som udgangspunkt må pædagogen ikke tilbageholde beboermidler.

​Særlige undtagelser: når beboerne har fået deres lommepenge fysisk, er der ud fra gældende regler og i øvrigt al sund fornuft, intet til hinder for, at Golå, ud fra et pædagogisk sigte i samarbejde og åben dialog med beboer, forvaltning samt forældre og deres beslutning, kan træffe beslutning om, at opholdsstedet kan forvalte og administrere barnets/den unges lommepenge.

Således gælder, at pædagogen med forældre og beboer kan beslutte, at vi hjælper den unge med at administrere midler. Dette altid ifølge aftale med ledelsen. Eksempelvis dersom der skal afdrages på gæld som beboeren har sat sig i. Eks. afdrag på tog eller biblioteksbøder. Misbrug af rejsekort, erstatning for hærværk o.a.

Kostpenge

Kostpenge udbetales i forhold til sats i KL’s vejl. taksttabel til forældre via kontooverførsel. Kostpenge udbetales ift. stedets kostpenge politik som er:

·​ At stedet alene yder kostpenge til de ift. årsplanen planlagte ferier og weekender for de dage, hvor beboeren      planlagt er hjemme i mere end 3 døgn. Der udbetales ikke for de første 3 døgn.

·​ At stedet ikke yder kostpenge til beboere, som har forladt stedet uden aftale eller dersom en beboer af en årsag, som opholdsstedet ikke er herre over – ikke opholder sig på stedet.

Rejsepenge - Rejsekort

· ​Rejsepenge / rejsekort ydes til de beboere, som er på planlagt hjemrejse weekend eller ferie ift. stedets årsplan. Stedet betaler for transport tur-retur fra og til eget hjem.

Ingen andre steder

Hvis der anvendes rejsekort skal pædagogen holde styr på forbrug.

Bemærk: Misbrug af stedets rejsekort eller udbetalte midler betragtes som tyveri og vil blive modregnet uden varsel i beboerens opsparede midler eller lommepenge.

Anden befordring

Rejsepenge ydes beboere/skolens elever til planlagte erhvervspraktikker eller til formål for godkendte aktiviteter i begrænset omfang. Misbrug af stedets rejsekort eller udbetalte midler vil blive betragtet som tyveri og modregnes uden varsel i beboerens opsparede midler eller lommepenge.

Lån og forskud

Beboere skal selv lære at forvalte midler og kan ikke låne af stedet eller ansatte under nogle omstændigheder og kan ikke få på forskud. Hvis den unge uforskyldt er uden midler til forsørgelse kan vi kortvarigt og imod tilbagebetaling lave ”nødordning ”.

Ansatte må ikke have private mellemværende imellem en borger og ansat. Således må ansatte ikke udlåne private midler til beboer.

Supplerende udstyr ved indskrivning

Ved indskrivning vurderes om beboer har behov for Supplerende beløb. Der kan søges op til KL’s takstniveau.

Primærpædagogen sikrer bevilling og holder regnskab med hvad der er købt og beløb.

Administrationen fakturerer ikke hele beløbet, men fremover kun konkrete og udførte indkøb.

Andre bevillinger

Primærpædagogen skal før en beboer får midler fra stedet sikre, at der altid foreligger skriftlig bevilling på de udlæg vi skal foretage for en ung, som skal på regning. Dvs. faste medicin bevillinger eller eksempelvis supplerende udstyr eller andet.

Administrationen må ikke udbetale midler eller foretage udlæg til beboere, med mindre der foreligger en godkendelse på skrift.

Det er primærpædagogen, som har ansvar for at aflevere dokumentation for alle indkøb til administrationen. Det er ligeledes primærpædagogen/Ungevejlederen, som har ansvar for holde styr på regnskab i forhold til køb, så vi kan dokumentere alle indkøb og evt. tilgodehavende.

Erstatning

Beboere skal lære at tage ansvar og derfor betale erstatning for tingskade ved bevidst foretaget hærværk, eller efter vurdering, betale for ødelagte eller bortkomne effekter – herunder nøgler tilhørende stedet.

Beslutning om erstatning sker efter aftale i overensstemmelse med beboer, forvaltningen og forældremyndighedsindehaver.

Husregler

Når man bor flere børn og unge sammen i et fællesskab, er der nogle grundlæggende generelle husregler som alle, både voksne og unge, skal orienteres om og respektere. Primærpædagogen vil gennemgå disse med dig og dine medbeboere. Som beboer har du indflydelse på stedets husorden, og du er som beboer velkommen til at komme med input og indsigelser eller gode forslag – bare sig til!

I begge afdelinger er der fastsat et husregelsæt, for, hvordan man skal forholde sig til sine omgivelser , ansatte og medbeboere , når du bor på Golå.

Logo Find sociale tilbud

Vi er sponsor for Lykkeliga Silkeborg afdelingen

Logo Lykkeliga

Kontaktinfomation:

​Fonden Team Golå

Mausingvej 11
8600 Silkeborg


Tlf.: 64 63 28 28

E-mail: [email protected]

CVR: 28206658

​Henvendelse vedrørende drift og visitering til forstander  Annette Luther: 29 36 85 77

© 2022 Fonden Team Golå. Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau