64 63 28 28 [email protected]

Sundhed og forebyggelse

I forbindelse med ”Sundhed og Forebyggelse” har vi på Golå valgt at fokusere på sunde kost- og motionsvaner. Vi er bevidste om, at kosten, ud over at have stor betydning for barnet/den unges daglige aktivitetsniveau, deres fysiske og psykiske velvære, også er en væsentlig forudsætning for god indlæring.

I henhold til vores målgruppe arbejder vi med sundhed og forebyggelse ud fra følgende underpunkter:

Kost generelt

Vi præsenterer dagligt barnet/den unge for Det Sunde Valg:

·​Vi vægter, at alle spiser morgenmad og har madpakker med i skole.

·​Der stilles frugt og grøntsager frem i køkkenet.

·​Der laves madplaner, der sikrer en ernæringsrigtig og varieret kost.

·​Vi ser det som et pædagogisk arbejde, at inddrage børnene/de unge i kosten.

·​Vi har fokus på gode råvarer, – gerne økologiske.

·​Barnet/den unge motiveres og guides mundtligt.

Kost individuelt

Ved skønnet behov laver vi individuelle kostplaner for barnet/den unge.

Motion generelt

Vi vil gerne være fysisk aktive med barnet/den unge i dagligdagen

Golå er normeret til at have barnet/den unge i fritidsdelen, således at vi enten kan støtte dem til at være aktive, for eksempel i de lokale foreninger, Silkeborg ungdomsskole eller ved selv at stå for et aktivt fritidstilbud.

Vi tilbyder fast blandt andet: løb, cykling, vandring, svømning, ridning og parkour.

Egen transport til skole og i fritiden foregår blandt andet på cykel.

Golå tager hvert år af sted på aktive ture som ski- og vandreferier samt ride-weekender.

Motion individuelt

Motion individuelt

Rygning

​Vi henholder til lovgivningen.

Alkohol

For børn og unge på Golå er indtagelse af alkohol før det fyldte 16. år forbudt. Når en ung på Golå er fyldt 16 og ønsker at indtage alkohol, tillader vi som udgangspunkt indtagelse af maximum to genstande ved lejligheder, der af de voksne vurderes som ”fest”. Dette dog under hensyntagen til individuelle forhold som for eksempel medicinering. Vi forsøger hermed at tillære de unge fornuftige alkoholvaner og at afgrænse dem i deres første oplevelser med indtagelse af alkohol.

For ansatte på Golå gælder, at der til daglig ikke indtages alkohol i arbejdstiden. Ved specielle lejligheder (som for eksempel de to årlige fester på Golå med børnenes/de unges familier) vurderes det dog acceptabelt at indtage alkohol i begrænset mængde.

Andre rusmidler

Al brug af andre rusmidler er forbudt!

Hvis et barn/ung overtræder forbuddet, bliver sagen vurderet af Golås ledelse og personale.

Hvis en ansat overtræder forbuddet medfører det fyring.

Mobning

Vi vægter gensidig respekt overfor hinanden ved at håndhæve en god tone og behandle hinanden ordentligt.

Vi søger at fremstå som gode eksempler/rollemodeller ved at udvise god omgangstone og undgå upassende og groft sprogbrug.

Vi søger at guide/tillære barnet/den unge social hensyntagen.

Hygiejne

Personlig hygiejne

Vi forsøger at guide/tillære barnet/den unge individuelle rutiner omkring daglig, personlig hygiejne både verbalt og gennem skemaer og visuelle støttesystemer.

·​Bad

·​Tandbørstning

·​Håndvask (brug af vaskeklude til tørring af hænder i forhold til forebyggelse af smitte)

·​Individuel guidning om anden personlig hygiejne for eksempel seksualhygiejne

 

Køkkenhygiejne

​Køkkenhygiejne og håndtering af fødevarer tillæres gennem aktiv deltagelse i madlavning og afrydning.

Rengøring

​Vi forsøger at lære børnene rutiner omkring rengøring fx ved hjælp af skemaer over:

værelsesrengøring, køkkenafrydning, rengøring af bil med videre.

Personalet varetager fra og med sommer 2010 selv rengøringen af huset i øvrigt.

Medicinhåndtering

·​​Medicinen opbevares i aflåst skab på personalekontoret. Nøglen opbevares utilgængeligt for børn/unge.

·​Når der ordineres medicin til børn/unge på Golå, skal Golå have udleveret en skriftlig ordination.

·​Ved afhentning af medicin på apoteket tjekkes at præparat og dosis stemmer overens med det ordinerede.

·​Ny ordination indskrives på skema. Der krydstjekkes af kollega.

·​Medicin kan uddeles af alle voksne, som er introduceret i medicinhåndtering. Introduktion forestås af Annette.

Beboerne i Stalden bestræber primærpædagogen sig på at hjælpe/guide med medicinhåndteringen i den udstrækning som beboeren har behov for eller i den grad som beboeren ønsker at modtage hjælp.

·​Når medicin skal medbringes udenfor Golå, skal den hældes i doseringsæsker (hver dosering skal i hver sit rum) med medicinkort og barnets/den unges navn og eventuel dato. Ophældning krydstjekkes af kollega. Ved længerevarende ophold – fx ferierejser – medbringes ekstra medicin opbevaret separat fra den nødvendige medicin. Ekstra medicin doseres også. Der laves skriftlig notat om hvor meget medicin og ekstra medicin, der er sendt med.

·​Når man sender medicin med børn/unge, hvor voksne fra Golå ikke er med, vurderes hvem der mest hensigtsmæssigt kan tage vare på medicineringen.

·​Retur-medicin bruges op ifølge dosering – må IKKE hældes tilbage i glas eller æsker.

·​Seponeret medicin/gammel medicin returneres til apoteket af de medicinansvarlige medarbejdere.

Logo Find sociale tilbud

Vi er sponsor for Lykkeliga Silkeborg afdelingen

Logo Lykkeliga

Kontaktinfomation:

​Fonden Team Golå

Mausingvej 11
8600 Silkeborg


Tlf.: 64 63 28 28

E-mail: [email protected]

CVR: 28206658

​Henvendelse vedrørende drift og visitering til forstander  Annette Luther: 29 36 85 77

© 2022 Fonden Team Golå. Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau