Gode livsvaner, sundhed og forebyggelse

På Golå fokuserer vi på sunde kost- og motionsvaner. Vi ved at kosten, ud over at have stor betydning for både vores beboeres daglige aktivitetsniveau, fysiske og psykiske velvære, også er en væsentlig forudsætning for god indlæring.

To personer laver mad på børne- og ungehjem Golå
To piger ude at ridde

Kost

Vi præsenterer generelt beboerne for det sunde valg, med gode råvarer og fokus på økologi.

Maden skal være alsidig, indbydende og lige til at gå til. Nogen bryder sig ikke om, at den er `rodet sammen` fx i gryderetter, andre bryder sig ikke om, at salaten er blandet på forhånd. Vi tager højde for begge dele, og samtidig arbejder vi hen imod, at det er ok at spise en gryderet og blandede salater. Vi opfordrer til, at alle afgiver ønsker til forskellig mad. Vi har en forventning om, at alle spiser morgenmad og smører madpakke i hverdagen, hvad enten man skal i skole eller på job/praktik

Ved skønnet behov (undervægt/overvægt/medicin el. andet) laves der altid individuelle kostplaner.

Motion

Motion er sundt og frigiver naturligt endorfiner, der nærer kroppen positivt. Motion er på mange måder en god løsning på uro i kroppen, opnåelse af velvære samt en dejlig måde at være sammen om noget på. Vi vægter den fysiske aktivitet højt såvel i dagligdagen som på ferier.

Alle former for bevægelse regner vi for motion. At gå en tur, at hugge brænde, lege gemme i haven, grave huller til stolper, sidestilles hos os med en cykeltur, svømning, rideture og at gå til gymnastik i den lokale forening.

Kom og vær´ med når vi slår os løs!

Medicin

Når det er personalet, der har ansvaret for medicinen, udleveres den efter lægens anvisninger. Vi hjælper og støtter omkring medicin, så nogen beboere måske en dag selv kan have ansvaret for sin medicin.

Sygdom

Indenfor det der kaldes almindelig sygdom, hvor det ikke er nødvendigt med lægehjælp, guides og støttes beboeren i at få en sund tilgang til sin egen krop, lærer at kunne forstå/mærke hvornår man er reelt syg ”Skal jeg til læge eller kan det klares med hjælpe herhjemme?” Hvordan søger jeg hjælp, hvordan beskriver jeg, hvor det gør ondt, mm. Vi forebygger smittekæder ved en god håndhygiejne (anvender også håndsprit) og daglig rengøring.
Det kan også føles som sygdom for beboeren, når kravsituationer virker uoverskuelige. Vi støtter og guider beboeren til at håndtere den enkelte situation frem for at trække sig og sygemelde sig.
Ved alvorlig sygdom, skader osv. kontakter vi naturligvis de rette sundhedsforanstaltninger.

Trivsel

Trivsel skabes på mange måder og består af flere parametre. Trivsel bidrager til en sund mentalitet hos dig.
Derfor er der en stor bevidsthed om at undgå og forebygge mobning. Vi fokus på, hvordan man taler til og om hinanden. Vi taler pænt til hinanden, lige som vi også behandler hinanden ordentligt. Personalet agerer rollemodeller og præger i den gode retning. Det er for alle mennesker ønskværdigt at kunne behandle andre mennesker med respekt – denne kompetence kan være med til at skabe vej ind i et sundt liv.
Trivsel er også at lære at være velsoigneret og kunne føle, det er rart, når krop og omgivelser er rene. Derfor hjælper vi til gode rutiner omkring personlig hygiejne, skift af tøj og sengetøj, rengøring af værelse/lejlighed.

Rygning

Vi henholder til lovgivningen. Er du over 18 kan vi ikke bestemme, om du ryger i din egen lejlighed.

Alkohol

For beboere på Golå er indtagelse af alkohol før det fyldte 16. år forbudt. Når en ung på Golå er fyldt 16 og ønsker at indtage alkohol, tillader vi som udgangspunkt indtagelse af maksimum to genstande ved lejligheder, der af de voksne vurderes som ”fest”. Dette dog under hensyntagen til individuelle forhold som f.eks. medicinering. Vi forsøger hermed at tillære de unge fornuftige alkoholvaner og at afgrænse dem i deres første oplevelser med indtagelse af alkohol. I lejlighederne, hvor du bor, når du er over 18 år, kan vi ikke bestemme, vi kan kun anbefale dig til et fornuftigt alkoholforbrug.

Andre rusmidler

Al brug af andre rusmidler er forbudt! Hvis en beboer overtræder forbuddet, bliver sagen vurderet af Golås ledelse og personale.