64 63 28 28 [email protected]

PERSONALE

Annette Luther (1959)

Annette Luther (1959)

Forstander

Uddannet i 1983 fra epilepsi- og psykiatrihospitalet ”Kolonien Filadelfia”.

Merkonom i personaleadministration.

Har de sidste 41 år uafbrudt arbejdet med mennesker i næsten alle aldre og med problemer og behov i alle afskygninger. 19 dage m. ”Kognitive beh. Former”, 1994 – 2002 som fuldtids familieplejer.

2000 – leder af opholdstedet Golå.

Jane Tornelund (1973)

Jane Tornelund (1973)

Stedfortræder/pædagogisk koordinator

Uddannet pædagog fra Viborg Seminarie 1997. Har efter endt uddannelse arbejdet i specialklubtilbud (bl.a. startet en ny afd.).

Tidligere ansat i bofællesskaber m. fysisk/psykisk handicappede voksne. Har været støtteelev for utilpassede unge (misbrug og kriminalitet).

Årskursus i KRAP (2010). Div. kurser med udgangspunkt i ”Hesten som et pædagogisk redskab”

3 dags udd. på Nordlys i massage, med henblik på ADHD-børn (2012). Medicinhåndteringskursus (2016). Diplomuddannelse i psykologi (Januar 2018).

Ansat siden juni 2002

Palle Lau (1960)

Palle Lau (1960)

 Håndværksudannet VVS og rørlægger. Har gennem 10 år været ansat hos Falck Silkeborg, hvor han har en Ambulancebehandleruddannelse med paramedicinsk overbygning.

Fra 1996-2000 været ansat i Silkeborg Kommune som Halassistent og Servicemedarbejder i Silkeborghallerne.

Har sideløbende deltaget aktivt i familieplejearbejdet med relevante kurser.

Herunder: KRAP (2010), Kognitive behandlingsformer (19 dage), Uddannet som Pædagogisk Assistent ved Gedved Pædagogseminarium(2008), Arbejdsmiljøuddannelsen. Sikkerhedsleder (2009-)

Fra 2000-2014 Leder af Opholdstedet Golå.

Stine Luther Jensen (1987)

Stine Luther Jensen (1987)

Afdelingsleder Stalden

Uddannet pædagogisk assistent i 2009. Uddannet pædagog i januar 2013, med linjefag i musik og drama.
Ansat 1/3 2005 – Ansat på fuldtid 1/1 2013

Har november 2019 gennemført kursus i ”Det personlige lederskab og faglighed” via UCN og LOS

 Nanna Gadgaard Thomaesen (1986)

Nanna Gadgaard Thomaesen (1986)

Uddannet pædagog i januar 2011, med linjefag i musik og drama.

Har tidligere arbejdet på et behandlings- observationshjem i Grønland, samt været frilufts- indlandsguide. Friluftsliv som interesse.

Socialpædagogisk børnemassagekursus 2014.
Ansat 1/6.2013

Katrine Just (1993)

Katrine Just (1993)

Udannet social- og sundhedsassistent i 2013.

Har tidligere arbejdet på plejehjem med borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og svære kognitive problematikker. Desuden erfaring inden for kvalitetsikring af sundhedsfagligt arbejde og tværsektorielt samarbejde. ​

Ansat 1/2-2020

Tanja Louring Nielsen (1988)

Tanja Louring Nielsen (1988)

Uddannet pædagog januar 2015, med specialisering ”Mennesker med sociale problemer” og linjefaget ”Sundhed, krop og bevægelse”.

Har tidligere arbejdet på botilbuddet Bakkehuset, i Kjellerup.

Ansat 1/11-2014

 Helle Rasmussen (1958)

Helle Rasmussen (1958)

Arbejdet som familieplejer siden 1984 med børn med svære udfordringer. Arbejdet i psykiatri og døgninstitutioner

Uddannet pædagog fra UCSyd i 2015 med linjefag i Værksted, Natur &Teknik  bachelor med speciale i mentalisering i arbejdet med traumatiserede børn. Tæt samarbejde i terapeutisk behandling med bl.a. BørnehusMidt. 

Ansat 1/8-2020.

Soffi Heiberg Madsen (1992)

Soffi Heiberg Madsen (1992)

Uddannet pædagog i 2019 med en specialisering inden for social- og specialpædagogik.
Har tidligere arbejdet på et botilbud for voksne med svære psykiske og sociale problemer. Derudover arbejdet på bosted for voksne med udviklingshæmning, senhjerneskade og autisme.
Ansat 1/9-2019.

Lonni Keller (1986)

Lonni Keller (1986)

Uddannet ernæringassistent 2010 hos Energimidt i Silkeborg med fokus på sund- og ernæringsrigtigt kost.
​Ansat 9/8-2014

Claus Windelbo (1965)

Claus Windelbo (1965)

Arbejdet med børn og unge siden 1994. Først i SFO og ungdomsskole. Fra 2003 på opholdssteder. Har indgået i solo projekt med voksen autist, samt arbejdet som skærmningsvagt på psykiatrisk afdeling.

Har bred erfaring med kriminalitetstruede, udadreagerende og selvskadende unge.

Ansat d. 01-08-2020

Susie Kristiansen (1971)

Susie Kristiansen (1971)

Uddannet social- og sundhedshjælper.
​Ansat 5,5 timer pr. uge med ansvar for diverse daglige gøremål.

Cecilie Tornelund (1997)

Cecilie Tornelund (1997)

Ansat som ufaglært timelønnet.

Ansat pr. 1/1-2016.

Christian Vestbo Østergaard (1956)

Christian Vestbo Østergaard (1956)

Ansat som pedel og pædagogisk medarbejder.

Uddannet maskinarbejder og tømrer.

Har en årrække arbejdet med aktivering af kontanthjælpsmodtagere.

Ansat pr. 2014.

Vi er sponsor for Lykkeliga Silkeborg afdelingen

Fonden Team Golå

​Vi er et socialpædagogisk opholdssted i Silkeborg samt bosted til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, kognitive vanskeligheder og/eller betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller varig lidelse, og med et intellekt indenfor den nederste del af normalområdet eller forsinket udvikling.

Vi er sponsor for Lykkeliga Silkeborg afdelingen

Kontaktinformation

​Fonden Team Golå

Mausingvej 11
8600 Silkeborg


Tlf.: 64 63 28 28

E-mail: [email protected]

CVR: 28206658

​Henvendelse vedrørende drift og visitering, Annette Tlf.: 29 36 85 77

© 2020 Fonden Team Golå. Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau