Bagsvinget

Bagsvinget er din arbejdsplads

Bagsvinget ligger fysisk på samme adresse som Svinget i Kragelund, ca. 4 km fra resten af Golå.

I bagsvinget bliver du tilbudt et aktivitetstilbud, beskæftigelsestilbud eller STU – se her om STU.

Indholdet af de 2 typer tilbud er ikke forskellige og skal ses som et arbejdssted/plads. Du er beskæftiget fra kl. 8-14 både i aktivitetstilbud og i beskæftigelsestilbud. Der laves et ugeskema for hvilke arbejdsopgaver, der skal løses i løbet af ugen og på hvilke dage. Der er koblet et personale til, som kan guide og vejlede dig i dine opgaver.

Du holder kaffepause ca. kl. 10, alene eller sammen med de øvrige i tilbuddene. Du holder frokostpause ca. kl. 12, sammen med andre der også er i tilbuddene. Enten laves en fælles frokost med rugbrød og pålæg, du kan også vælge at have madpakke med. Personalet deltager i pauserne sammen med jer.

Du kan også komme i praktikforløb ud fra eget ønske og hvis der er mulighed for at opfylde dit ønske. Du kan også øve dig på forskellige færdigheder, som at tage bussen, lære at vaske tøj og/eller forståelse af økonomi.

Det er dig og din sagsbehandler eller dig og konsulenten fra jobcenteret der afgør i hvilket tilbud du skal starte og hvordan du aflønnes.

To personer på værkstedet på Golå

Kom og vær med

Fordi Bagsvinget er din arbejdsplads, forventer vi, at du bestiller noget. Uanset hvilket tilbud du er i. lønforhold aftales med sagsbehandler eller Ungeguiden. Du er medansvarlig for at få arbejdspladsen til at fungerer, både som `medarbejder` men også, så de opgaver der skal løses, bliver løst, den pågældende dag.

Du skal nogle gange arbejde sammen med andre, nogle gange alene og nogle gange blot arbejde sammen med personalet. Det kommer an på hvilken opgave der skal øses. I pauserne er der plads til hygge og hvem ved, måske har nogen fødselsdag, så det giver anledning til at spise kage!
Du får muligheden for, på et lille sted at få sociale relationer. Du vil opnå fornemmelsen af at kunne mestre flere færdigheder som du selvstændigt over tid kan bruge.

Der er masser af humor. Vi griner både af hinanden og sammen med hinanden. Bagsvinget skal være en stabil, hyggelig og god arbejdsplads. Kom og vær med.

Hvad består arbejdet af

Det er meget forskelligt og alligevel genkendeligt i måden arbejdsdagen er bygget op på. Alle opgaver har forskellige men fast dage de skal udføres. Hvis det er typer af opgaver der ikke laves hver uge, er der afsat en dag til disse opgaver. Samtidig er vi også så fleksible at opstår der et akut behov for udførelse af en opgave, kan dette sagtens klares. Du forberedes og får tid til at vende det med dig selv, inden arbejdet gøres. Husk personalet er altid behjælpelige og vil gerne støtte dig. 

Der er ikke i de praktiske opgaver stor forskel på, om du er i det ene eller det andet tilbud.

Arbejdsopgaver kan være:

 • Hente købmandsvarer hos den lokale købmand
  Sætte varer på plads i de forskellige afdelinger
 • Rengøring af køkkener i de forskellige afdelinger (skabe, skuffer, køleskabe, gulve, afrime fryser mm.)
 • Madlavning til alle beboere og personale til alle ugens dage.
 • Dagligt ordne grøntsagsfade/frugtfade
 • Stille pålægsfade, frugtfade, dessertfade klar til møder, der er varslet.
 • Lave særlig mad til ferier
 • Slå græs
 • Feje
 • Ordne højbede, plante og vande
 • Udføre lettere håndværksmæssige opgaver (hænge billeder op, hænge TV op, male en væg, ordne hestehegn, rense fliser, mm.)
 • Fodre, ride og generel pasning af heste
 • Ordne ærinder for andre på stedet, fx i tømmerhandler, hos Flügger farver, på planteskole mm.
 • Køre på lossepladsen


De forskellige typer af opgaver foregår fysisk både på Kravelundsvinget og på Mausingvej. Transporten mellem arbejdspladserne sørger personalet for.

To personer laver mad på børne- og ungehjem Golå

Oftest stillede spørgsmål

Hvis du ryger, anvises du til et bestemt sted du må ryge. Du må gå fra efter aftale med personalet.

Ja det gør du ud fra det, lovgivningen bestemmer.

Så mangler vi dig. Dagen er jo planlagt, og de andre regner med dig.

Nej, ikke helt. Det er chefen/personlaet, der bestemmer, som på alle andre arbejdspladser. Dog vil du få mulighed for medbestemmelse.

Som udgangspunkt skal du planlægge disse ting uden for arbejdstiden. Hvis det er akut, ja selvfølgelig.