Svinget

I Svinget kan du bo, hvis du er over 18 år.

Når du bor i Svinget, bor du sammen med 1 anden beboer. Du har din egen lejlighed med badeværelse, soveværelse og stue. Du indretter selv din bolig, som du ønsker at have den. Fællesarealerne består af et stort køkken/alrum og en stor stue. Derudover er der fælles faciliteter med entre og vaskerum. Vi har et skur til cykler osv.

Svinget ligger på adressen Kragelundsvinget 4, km fra Golå på Mausingvej.

To personer spiller brætspil

Du vil opleve

I Svinget består din hverdag af aktivering eller beskæftigelse i dagtimerne. Når du har fri deltager du i udeliv, fritidsaktiviteter og ferier på det niveau, som passer til dig.
I forhold til din tilværelse generelt er du selv medansvarlig. Personalet er støttende, vejledende og ledsagende efter behov. F.eks. når du skal prøve noget for første gang, eller hvis du skal undersøge noget et sted, du ikke ved hvordan fungerer (ex. læse en togplan, købe tøj, håndtere netbank o.lign.). Det, du har lært, skal du vedligeholde, derfor vil du indimellem opleve, at vi giver et kærligt skub til selvhjælp.
 
Samværet med din familie foregår i din lejlighed eller uden for Golå’s rammer, det er du medbestemmende om. Vennekredsen – hvad enten den allerede eksisterer, eller du skal i gang med at bygge den op – hjælper vi dig med, der hvor vi ser, det vil gavne dig.
 
Du vil opleve, at personalet blander sig i dit liv og dine beslutninger. Hvis vi vurderer, det du vil, er uhensigtsmæssigt for dig, anbefaler vi alternative muligheder for dig.

Golå udenfor om vinteren

Du kan forvente

 • En forudsigelig hverdag – dog med plads til spontanitet.
 • Dig, der bor i Svinget (og på Golå generelt), har forskellige udfordringer, og vi vægter højt, at her er plads til forskellighed.
 • Der er plads til individuelle ønsker og behov.
 • Du har mulighed for at deltage i fælles aktiviteter på og udenfor Golå sammen med Golå’s øvrige beboergruppe. Du har også mulighed for at trække dig, hvis du har en dag med behov for ro.
 • Pligter og læring i forhold til at mestre dagligdagens udfordringer (det kan være tøjvask, åbne e-Boks, gå til tandlæge osv.).
 • Vi har husregler vi anbefaler bliver overholdt.
 • Du former dit voksenliv med de erfaringer og evner du har. Til dette tilbyder vi selvfølgelig den hjælp, som du har behov for.
 • Hjælp til at styre din medicin.
  Støtte og vejledning til selvhjælp. Den kan f.eks. være forskellige støttesystemer.
 • En gang om året laves der en statusrapport med udtalelser fra personalet og dig selv. Rapporten gennemgås med dig, og dine kommentarer tilskrives. Du deltager naturligvis i det årlige statusmøde.

Fællesskabet

I fællesarealerne kan du være en del af fællesskabet, dvs. spille spil, høre musik, lave hobbysysler, samt lave forskellige former for mad. Det er også her, der er tildelt pligter som borddækning, afrydning, tømning af opvaskemaskine osv. Denne del, fordi vi har et fælles ansvar.

Når der dannes fællesskaber, er det vigtigt med retningslinjer vi alle overholder og retter os efter, på den måde, kan vi tage hensyn til hinanden og sikre, det er rart at bo i Svinget. Vi vægter og har en holdning til, at det er vigtigt, vi opfører os ordentligt overfor hinanden.

Vi spiser jævnligt sammen med Stalden her eller på Mausingvej. I weekender og ferier er det også oftest Stald beboerne vi er sammen med.

Fællesskabet handler også om de aktiviteter vi sammen har i fritiden og på ferier

Fælles stue på Golå

Ofte stillede spørgsmål

Personalet og du laver konkrete aftaler om, hvordan den bedste hjælp kan gives til dig.

Ja, du afgør, hvad personalet skal vide. Ligeledes har vi kun adgang i din lejlighed, når du inviterer os ind. Vi banker på og afventer et `kom ind`, eller `kom tilbage om 5 min.`- Vi er ikke fan af `skrid`.

Da du bor på Golå af en årsag, er vi interesseret i at hjælpe dig så godt som muligt. Det kan ind i mellem betyde, vi kan være uenige om regler eller aftaler, men vi respekterer altid hinanden og har gensidig tillid til sammenhængene i eventuelle uenigheder.

Ja, venner er velkommen på Golå. Du skal i samarbejde med personalet aftale, hvordan din ven/veninde skal være gæst (fx, hvor længe, overnatning, spise med, transport, er dine ven selvhjulpen, m.m.). Vi bestemmer ikke ovennævnte, men det er blot en god skik at fortælle, om der er gæster i huset.

Som udgangspunkt `Nej`

Der er lavet et sæt regler, der skal være med til at skabe rammer for en god stemning i Stalden – det kan fx være ”vi taler pænt til hinanden” – ”Du rydder op efter dig selv i fællesarealer”.

Ja, det er tradition, at vi tager til Sølund, så husk at spare op, du skal selv betale.

Det er individuelt. Nogle har en økonomisk værge. Skal du selv styre dem, er personalet behjælpelig. Vi hjælper dig også med netbank og E-boks.

Ja, du må gerne have en kæreste.

Ja du har en primær kontaktpædagog, du kan få hjælp af til dine forskellige personlige behov og dialog omkring dine mål og drømme.

Du skal ringe efter/gå over til personalet, som opholder sig i `Huset`. Så hjælper vi.

Ja, der laves en hylde i køleskabet og skuffer i køkkenet med navn på.